«

»

Feb 05

Batı Ermenistan Ermenileri’nin haklarının savunulmasında tekrar gündeme getirilen sahtekarlık ve mevcut durum üzerine

4 Şubat 2011’de Batı Ermenistan Hükümeti’ni kurma süreci hakkında bir bildiri kabul edildi. Bu, Batı Ermenistan Ermeni’lerinin haklarını ve daha doğrusu Ermeni Halkı’nın haklarını koruma sürecinin yeni bir aşamaya girdiği anlamına gelir. Bu duruma gore, tüm muhalif kuvvetlerin (hem iç hem de dış) kaygı ve direnişleri bekleniyordu. Amaçları, nasılki 100 yıl boyunca şimdi de Ermeni Meselesi’nin adil, nihai ve tam çözümünü tekrar engellemeye ve görmemezlikten gelmeye çalışmalarıdır. Direniş, her türlü sahtekarlıkların ve yalanların yayılması, yasadışılık ve kanunsuzluk yoluyla gerçekleştiriliyor.
Ve Batı Ermenistan Ermeni’lerinin haklarının korunmasının hukuki-siyasal ve tamamen meşru sürecle ve bu alanda yürütülen sahtekârlıklarla ve yasadışılıklarla ilgilidir alışılagelen bu yayın.

I. 2017-2018 yıllarında Batı Ermenistan Ermeni’lerinin haklarının korunması alanında iki yönde önemli ilerleme kaydedilmiştir. 2017 Batı Cumhuriyeti’nin devlet yapısı iç krizin üstesinden geldi ve devlet sisteminin meşruiyetini korudu ve güçlü bir meşruiyet temelinden haraketle Batı Ermenistan Ermeni’lerinin haklarının korunma taahhüdünün gerçekleştirmesi ve 2018’zin Mayıs ve Kasım aylarında, BM’ye bu üç başvurunun gönderilmiş olması.
1) BM’ye üye olmak,
2) ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’un, 22 Kasım 2011 tarihinde aldığı Tahkim Kararı’nın uygulanması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin onayını Tahkim Kararı’yla sınırları belirlenmiş alanda gerçekleştirmek,
3) Batı Ermenistan ve Kilikya topraklarının askersizleştirilmesi ve Türk işgal kuvvetlerinin oradan uzaklaştırılması.

Bütün bunlar, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Ermeni’lerin haklarının ve hak taleplerinin temellerini uluslararası siyasetin ana aktörlerine ulaştırma ve onları güçlü bir meşruiyet temelinden haraketle takip etme yolunda önemli adımlar attığı anlamına geliyor.
Bütün bunlar, Ermeni Meselesi’nin nihai ve adil bir şekilde çözülmesi konusunun tekrar uluslararası hukukun ve siyasetin gündemine döndüğü anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Batı Ermenistan Ermeni’lerinin haklarının korunması alanında düzenli olarak gündeme getirilen sahtekarıklar, esasen yukarıda belirtilen sürecin başarılı bir şekilde sürdürülmesini etkileyemez, ancak kısa bir süre için bu konuya ilgi duyan yurttaşlar ve ulusal-devlet yapıları, uluslararası topluluklar Ermeni Sorunu’yla ilgilenen ülkeler, uzmanlık-inceleme merkezleri ve medya kuruluşları arasında bir karışıklığa neden olabilir.

Örnek olarak, son zamanlarda yayılan bir sahtekarlığı alabiliriz. Garnik Sarkisyan sunumuyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin sözde 2. Dönem 1. Oturumu gerçekleşmiş, Armenak Abrahamyan “Cumhurbaşkanı” seçilmiş ve “Cumhurbaşkanı” sunumuyla “Başbakan olarak” Garnik Sarkisyan’ın adaylığı onaylanmıştır.

II. Makalede sunulan bilgiler tamamen yalanlara ve aldatmalara dayalı olduğunu hemen belirtelim ve nedenlerine gelince:
1) Batı Ermenistan 1. Dönem Ulusal Meclis (Parlemento) seçimleri Kasım 2013’te yapıldı. Seçimlere dünyanın 41 ülkesinden 17 897 vatandaş katılarak 64 milletvekilini seçti.
Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento) 1. Dönem 1. Oturumu 18-21 Ocak 2014’te yapılarak yeni seçlen milletvekillerinin yetkileri onaylandı. Oturumda, Armen Ter-Sarkisyan Parlemento başkanı olarak, Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçildiler ve Başbakan olarak Tigran Pashabezyan onaylandı ve Parlemento’nun 13 Daimi Komusyonu kuruldu.
2) Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 2. Dönem seçimleri 1-5 Eylül 2018’de yapıldı ve seçimlere 47 ülkeden 51 505 seçmen katılarak birleşk listeden 101 milletvekilini seçti.
Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 2. Dönem 1. Oturumu 26-28 Eylül 2018’de gerçekleşti ve Merkez Seçim Komusyonu’nun seçim sonuçları ile ilgili kararı ve yeni seçilen milletvekillerinin yetkileri onaylandı. Oturumda Armen Ter-Sarkisyan Parlemento Baçkanı olarak seçildi ve 15 Daimi Komusyon başkanlarını seçildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Radik Khamoyan seçildi ve Başbakan olarak Tigran Pashabezyan ve Hükümetin yeni üyeleri onaylandı.
Böylece, Batı Ermenistan Cumhuriyeti yasama temsilcileri ve yeni yürütme organları tamamen kurulmuş oldu. Üç gün devam eden oturumlar tamamen canlı yayınlandı ve binlerce vatandaş oturumları izlemiş oldu.
3) Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento) 1. Dönem 5. Oturumu 11 Haziran 2017’de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armenak Abrahamyan’a karşı güvensizliğini belirtti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yasalarını kaba ve bilinçli olarak ihlal etmesi ve iktidara hakim olma girişimi suçlamalarıyla Oturum 11 Haziran 2017’den itibaren, Armenak Abrahamyan’ın yetkilerinin sona ermesi ile ilgili karar aldı.
(Oturum protokolunun alıntısı eklenmiştir.)
Dolayısıyla Armenak Abrahamyan’ın “Batı Ermenistan Parlamento Seçimlerini” organize etme girişmleri ve buradan da tekrar “cumhurbaşkanı” olarak seçilmesi kanunsuz ve yasadışıdır.
4) Batı Ermenistan Devlet Yapısı Yasası’na göre yeni Cumhurbaşkanı seçebilmek için, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 1. Dönem 5. Oturumu’nda, Batı Ermenistan Cumhuriyeti görevdeki Başbakanı Tigran Pashabezyan istifa etti. Hükümet feshedildi. Parlemento o zamanki Hükümet’te Dişişleri Bakanı olarak görev yapan Garnik Sarkisyan’a karşı da güvensizliğini belirtti. Doğal olarak oturumda kurulan yeni Hükümet’e adı dahil edilmedi.
Sonuç olarak Oturum’da Garnik Sarkisyan’ın Dişişleri Bakanı olarak görev yetkisi durduruldu.
Bu nedenle sadece yasadışı seçimlerle oluşturulan sözde “Parlamento”, değil kanunsuz olan, am aynı zamanda, Armenak Abrahamyan’ın cumhurbaşkanı olarak tekrar seçilmesi ve Garnik Sarkisyan’ın da Başbakan olarak tayın edilmesi de yasadışıdır.
5) Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapısı yasasına gore ve meşruiyet ve doğal süreklilik temelindeki yasa nedeniyle, 1-5 Eylül 2018’de Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 2. Dönem seçimleri zaten gerçekleşmiş ve tüm devlet organları kurulmuştur. Ardindan 11 Haziran 2018’den itibaren Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet sisteminden uzaklaştırılan ve görevden alınan kişiler tarafından Aralık 2018’de, sözde “Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento seçimlerinin” yapılması ve Ocak 2019’da Ulusal Meclisi oturumunun yapılması da aynı zamanda kanunsuz ve yasadışı eylemlerdir.
Sonuç olarak, “seçimlerle seçilen” sözde “parlamento’nun” 77 milletvekilerininin yetkileri de yasadışıdır.
Yukarda belirtilen kanunsuz ve yasadışı eylemlerin amacı, Ermenilerin haklarının korunması alanında bir karmaşa yaratıp, yıllarca Ermeni Halkı’na verilen hakları gözardı eden ve kayda almayan Ermeni Halkına karşı genel muhalefet güçlerine hizmet etmek ve Ermeni Meselesi’nin adil çözümünü böylece geçiktirmek için uğraşmaktır.
6) Batı Ermenistan Cumhuriyeti “Anayasasına” atıfta bulunmak ta bir sahtekarlıktır. Söz konusu “Anayasa” Armenak Abrahamyan’ın kendisi tarafından yaratılan ve kendisi tarafından imzalanan ve onaylanan bir “Anayasa” dır. Bu “Anayasa” kamuoyu tartımasına sunulmamış ve referanduma gidilmemiştir. Bu nedenle meşru değil ve kabul edilemez.
Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa taslağı ilk olarak 2019’de tartışmak için halka sunulacak, daha sonra halk oylaması yapılacak ve halk oylamasının sonucuna göre kabul edilebilecek.
Dolandırıcılık suçlamalarıyla farklı ülkelerde eski Cumhurbaşkanı Armenak Abrahamyan’ın aleyhine kriminal davaların açılacağı belirtilmelidir.

Belgelerin bu asgari paketin anlatımı, şu anlamda önemlidir. Ermeni Halkı’nın haklarının korunması ve gerçekleşmesi süreci Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti’nin, (Dağlık Karabach) egemenlik ve güvenlik unsurunun arttırılması, Büyük Ortadoğu’da Ermeni Cemaatleri’nin ve Ermeni’lerin güvenliğinin sağlanması, Ermeni Halkı’nın üç temel hakkının, yaşama ve varolma, özgür gelişme ve geleceğe sahip olma hakları açısından son derece önemlidir.

Sonuç olarak, doğru olmayan ve yanlış bilgilerin yayılması da dahil olmak üzere, yasallık koşullarından ve haklardan kaynaklanan her tülü sapmalar kabul edilemez.

Ermeni Halkı’nın ulusal-devlet yapısının tamamıyla inşasının alternatifi yoktur. Hukukun sağlam temelleriyle çalışan Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) devlet sisteminin işleyişi bunu amaçlamaktadır. Bu bağlamda umuyoruz ve haklı olarak tüm Ermeni medyasnın desteğini bekliyoruz, ama asla tersi değil.

Tigran Pashabezyan
Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Başbakanı

04.02.2019

———-

Հայերենից թարգմանությունը՝ Վրեժ Քոսայանի
Ermenice’den Türkçe’ye çeviren: Vrezh Kosayan

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)