«

»

Դկտ 02

Միջազգային համաժողով՝ «Կասպից արեւմուտքում խաղաղության հաստատման հիմքերն ու ռեսուրսները»

Միջազգային համաժողով՝ «Կասպից արեւմուտքում խաղաղության հաստատման հիմքերն ու ռեսուրսները»
December 2, 2018 Lousavor Avedis Աշխարհ, Հայաստան 0

02-12-2018 11:11:14 | Հայաստան | Հասարակություն

Գանձակի 1988 -1989 թթ. ինքնապաշտպանությանը,

Գարդմանքի և Գանձակի հայաթափման 30-ամյա տարելիցին,

Գարդմանքում, Գանձակում, Նախիջևանում, Սումգայիթում, Բաքվում, Մարաղայում

1987 -1992 թթ. ցեղասպանության զոհերի, անհայտ կորածների հիշատակին

Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումար

ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոն

«Համշենուհի» համշենահայերի կանանց միջազգային միություն

Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հայերի միավորում

Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնիհովանավորությամբ

«ԿԱՍՊԻՑ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔՈՒՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ»

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Էջմիածին, 29 նոյեմբերի 2018 թ.

Համաժողովի նիստերը տեղի կունենան Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի

Գարեգին Ա կրթական կենտրոնի դահլիճում

Վարդան Ոսկանյան (ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, իրանագետ)

Համաժողովի անցկացման հիմնավորումը

Մեծ Մերձավոր Արևելքում շարունակվում են տարածաշրջանի համար բախտորոշ քայքայիչ վայրիվերումները, ընդլայնվում են դրանց տարածման սահմանները:

Ինչպեսոր1905-1906, 1918-1920 թվականներինէր, ԿասպիցԱրևմուտքը(Ադրբեջան) ՄեծՄերձավորԱրևելքիհամարմնումէվտանգներիձևավորմանխառնարան: Եվինչպեսոր1988-92 թվականներինէր, երբայնամենը, ինչհայտնիդարձավհետագայումաշխարհինորպեսԻսլամականպետություն, որպեսմոդելմշակվեցուփորձարկվեցհենցայստեղ(այսդեպքումարդենազգայինպատկանելիությանհիմանվրա՝համատարածուծայրահեղդաժանությամբիրականացվողսպանություններ ևբռնություններ):

Այսօր աշխարհում խաղաղության բանալիները շատ բանով Մեծ Մերձավոր Արևելքում են: Հայության գլխին կախված բոլոր թնջուկները՝ սկսած Մեծ Մերձավոր Արևելքի մասը կազմող Կասպից Արևմտյանից ու վերջացրած մեր պատմական հայրենիքի և քաղաքակրթական տարածքում տեղի ունեցող և սպառնալիքից մարտահրավերի վերածվող ցնցումներով, նույնպես կենտրոնացված են այստեղ: Մեծագույն արհավիրքների վտանգ է կախվել մյուս ժողովուրդների հետ մեկտեղ, ինչպես Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության, այնպես էլ տարածաշրջանի հայտնի և ծպտյալ հայության հանդեպ:

Այս ամենը հրամայական է դարձնում հայության՝ որպես քաղաքական սուբյեկտի, վերադարձը Մեծ Մերձավոր Արևելք: Պատմական անցյալում հայության այդ գործունեությունը բեղուն է եղել թե՛ իր, թե՛ տարածաշրջանի մյուս ժողովրդների համար:

Այս համաժողովը նվիրված է այդպիսի վերադարձի ձևերին և հեռանկարներին ու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու դրանց ներուժին:

Գրանցում՝ 29 նոյեմբերի 2018, ժ. 1000 -1025

Համաժողովի սկիզբը` 29 նոյեմբերի 2018, ժամը1030

Զեկուցումների տևողությունը` 15 րոպե

Ելույթների տևողությունը` մինչև5 րոպե

Առաջին նիստ (29 նոյեմբերի 2018, ժ. 1030– 1230)

Նիստավար` Մարիամ Ավագյան

Օրհնության խոսք – Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն

Գերաշնորհ Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյան

Բացման խոսք – Մարիամ Ավագյան, Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարի համակարգող

Վարդան Ոսկանյան(ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, իրանագետ) – Մերձավոր Արևելյան զարգացումները և Կասպից Արևմուտքի տեղաբնիկ ժողովուրդները որպես խաղաղության հաստատման գործոն
Հրաչյա Արզումանյան(Արցախի Հանրապետության ԱԳ նախարարի խորհրդական, <<Աշխարհ>> ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն) – Մեծ Մերձավոր Արևելքի անվտանգության միջավայրի գորշ գոտիները
Լևոն Բեկլարյան (Ռուսաստանի ԴաշնությանԲնականգիտություններիակադեմիայիակադեմիկոս, ֆիզմաթգիտ.դոկտ., պրոֆ., Մոսկվա) -Հայության՝ որպես սուբյեկտի, վերադարձը հայկական քաղաքակրթական տարածքը
Սաիդա Օհանյան(«Համշենուհի» համշենահայերի կանանց միջազգային միության ղեկավար, Ռուսաստանի Դաշնություն) –Բնիկ ժողովուրդների իրավաչափության դերն ու նշանակությունը Մեծ Մերձավոր Արեւելքում խաղաղության հաստատման գործում

Ընդմիջում (1230 – 1330)

Երկրորդ նիստ (29 նոյեմբերի 2018, ժ. 1330 – 1600)

Նիստավար՝ Մարիամ Ավագյան

Սուրեն Սիրադարյան (հասարակական գործիչ, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին խորհրդական, Ավստրիա)-Նորը՝ աշխարհում, Մեծ Մերձավոր Արևելքում, Արևմտյան Մերձկասպյան շրջանում: Հայությանխնդիրները
Արագած Ախոյան (քաղաքական գործիչ, 2012-17թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր) – Ազատագրված տարածքները որպես ազատ տնտեսական գոտի
Մարտին Իսրայելյան(<<Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հայերի միավորում>> ՀԿ նախագահ) – ԿասպիցԱրևմուտքըորպեսԽՍՀՄ-իՏարածք
Ապրես Զոհրաբյան (Ազատամարտիկ) – Խաղաղության համաժողով Արարատի ստորոտին: Խաղաղության Ավան
Նարեկ Աբրամյան (Լիբանանի հանրապետության պաշտոնաթող գեներալ, Բեյրութ) –
Բեյրության անվտանգության կոնֆերանսը որպես տարածաշրջանային խաղաղության գործիք

ՎահանՇիրխանյան (հայքաղաքական, ռազմականևպետականգործիչ, ՀՀպաշտ. նախարարինախկին1-ինտեղակալ, նախկինփոխվարչապետ, 1990—1995 ԳԽպատգամավոր) – Խաղաղությանուղի՝Հայկականխաղաղարարկորպուս

Համաժողովի ամփոփում

Զեկուցումների քննարկում և համաժողովի ամփոփում

Mobil: (+374) 93 438756

E.mail: refugeesazssr@gmail.com

nt.am/am/news/262374/

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)