«

»

Հլս 23

Օ Ր Է Ն Ք «Ծովային Իրաւունքի մասին» Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Համաձայնագիրը (Կոնուենցիայ) վաւերացնելու մասին, ստորագրուած 10 դեկտեմբերի 1982 թ.` Մոնտէգո-Բէյ քաղաքում, եւ 29 յուլիսի 1994 թ. «Ծովային Իրաւունքի մասին» Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) XI մասի համաձայնութեան իրականացման վերաբերեալ»

Ընդունուած է`

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից,

8 օգոստոս 2016 թ.:

Ղեկավարուելով ծովային իրաւունքին վերաբերող բոլոր հարցերը փոխըմբռնման եւ համագործակցութեան ոգով կարգաւորելու ցանկութեամբ եւ գիտակցելով սոյն Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ)` որպէս խաղաղութեան, արդարութեան եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների համար առաջադիմութեան ապահովման գործում կարեւոր ներդրումի պատմական նշանակութիւնը, նկատի ունենալով, որ 1958 եւ 1960 թուականներին Ժնեւում կայացած ծովային իրաւունքի վերաբերեալ Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան խորհրդաժողովներից յետոյ տեղի ունեցած զարգացումներն ընդգծեցին ծովային իրաւունքի նոր, բոլորի կողմից ընդունելի Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) մշակման անհրաժեշտութիւնը,

գիտակցելով, որ ծովային տարածութեան հիմնախնդիրները սերտօրէն փոխկապակցուած են եւ պէտք է դիտուեն որպէս մէկ ամբողջութիւն,

ճանաչելով սոյն Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) միջոցով հաստատելու եւ իրապէս արժեւորելու բոլոր պետութիւնների ինքնիշխանութեան ցանկութիւնը, այնպիսի մի իրաւական ռեժիմ սահմանելու ծովերի ու օւկիանոսների համար, որը կնպաստի միջազգային հաղորդակցութիւններին եւ ծովերն ու օւկիանոսները խաղաղ նպատակներով օգտագործելուն, դրանց պաշարների արդարացի եւ արդիւնաւէտ օգտագործմանը, կենդանի պաշարների պահպանմանը, ծովային միջավայրի հետազօտմանը, պաշտպանութեանը եւ պահպանմանը,

հաշուի առնելով այն փաստը, որ այդ նպատակների նուաճումը կնպաստի արդարացի եւ իրաւահաւասար միջազգային տնտեսական կարգի հաստատմանը, որի պայմաններում հաշուի կ’առնուեն ողջ մարդկայնութեան շահերն ու պահանջները եւ, մասնաւորապէս, ինչպէս ափամերձ, այնպէս էլ դէպի ծով ելք չունեցող զարգացող պետութիւնների յատուկ շահերն ու պահանջները,

ձգտելով սոյն Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) միջոցով զարգացնել այն սկզբունքները, որոնք ամրագրուած են 1970 թուականի դեկտեմբերի հ. 17 2749 (XXV) բանաձեւում, որում Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Գլխաւոր ասամբլէան հանդիսաւոր կերպով inter alia յայտարարել է, որ ծովերի ու օւկիանոսների յատակի շրջանը եւ դրանց ընդերքը` ազգային իրաւազօրութիւնից դուրս, ինչպէս նաեւ դրանց պաշարները հանդիսանում են մարդկայնութեան ընդհանուր ժառանգութիւնը, որոնց հետախուզումը եւ շահագործումը իրականացւում է յանուն ողջ մարդկայնութեան բարեկեցութեան` անկախ պետութիւնների աշխարհագրական դիրքից,

վստահ լինելով, որ սոյն Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) միջոցով ծովային իրաւունքի կոդիֆիկացիան եւ առաջադիմական զարգացումը կը նպաստեն խաղաղութեան, անվտանգութեան, բոլոր պետութիւնների միջեւ համագործակցութեան եւ բարեկամական յարաբերութիւնների ամրապնդմանը` արդարութեան եւ իրաւահաւասարութեան սկզբունքներին համապատասախան, ինչպէս նաեւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների տնտեսական եւ սոցիալական առաջադիմութեանը` Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Կանոնադրութեան մէջ ամրագրուած նպատակներին ու սկզբունքներին համապատասխան,

հաստատելով, որ սոյն Կոնուենցիայով չկարգաւորուող հարցերը շարունակում են կարգաւորուել ընդհանուր միջազգային իրաւունքի նորմերով ու սկզբունքներով.

Յօդուած 1.

Վաւերացնե՛լ «Ծովային Իրաւունքի մասին» Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Համաձայնագիրը (Կոնուենցիայ), ստորագրուած 10 դեկտեմբերի 1982 թ.` Մոնտէգո-Բէյ քաղաքում, եւ 29 յուլիսի 1994 թ. «Ծովային Իրաւունքի մասին» Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Համաձայնագրի (Կոնուենցիայ) XI մասի համաձայնութեան իրականացման վերաբերեալ:

Յօդուած 2.

Օրէնքի կրկնօրինակն ուղարկել Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեան Գլխաւոր Քարտուղարին:

Յօդուած 3.

Սոյն օրէնքը ուժի մէջ է մտնում ստորագրման պահից:

Արմէնակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

9 օգոստոս 2016 թ.

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)