Category Archive: Publications

Mar 29

To save the world today is to preserve the Armenian civilization!

Appeal of the Nobel Prize Nominee in Economics and the 2020 Nobel Peace Prize Nominee Academician Martik GASPARYAN and Academician Levon BEKLARYAN, co-author of the research «The Armenian Highlands – the cradle of the creation of the world and civilization, the heir and keeper of universal values and relics», noted in the nomination of the Nobel …

Continue reading »

Mar 28

To save the world today is to preserve the Armenian civilization!

Appeal of the Nobel Prize Nominee in Economics and the 2020 Nobel Peace Prize Nominee Academician Martik GASPARYAN and Academician Levon BEKLARYAN, co-author of the research «The Armenian Highlands – the cradle of the creation of the world and civilization, the heir and keeper of universal values and relics», noted in the nomination of the Nobel …

Continue reading »

Mar 26

Open Appeal to the UN On the occasion of the 100th anniversary of the crimes of genocide committed by Azerbaijan against Armenians in the city Shushi (Artsakh, Nagorno Karabagh)

These days of March, 100 years ago, in the cultural capital of the millennium-old Armenian Artsakh (Karabagh) Azerbaijan with the direct support of Turkey had committed the crimes of genocide. Many thousands of peaceful Armenians were brutally killed, the entire Armenian population was forced to leave their homes and households forever – no one out …

Continue reading »

Mar 26

BM’ye Açık Mektup/Başvuru Şuşı’da (Artsakh, Dağlık Karabağ) Azerbaycan’ın Ermeni Soykırımı Suçunun 100. Yıldönümü vesilesiyle BM’ye Açık Mektup/Başvuru

Bundan 100 yıl önce, Mart Ayı’nın şu günlerinde, Türkiye’nin doğrudan desteğiyle Azerbaycan, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) binyıllık kültür başkenti Şuşı’da soykırım suçu işledi. Binlerce huzurlu Ermeni vahşice öldürüldü ve hayatta kalan Ermeni nüfusu evlerini ve işlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ermeni kentinde on binlerce Ermeni’den hiçbiri kalmadı. Bir antik kent barbarlar tarafından yok edildi ve bir …

Continue reading »

Feb 25

Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır ile ilgili karar 1920’de verildi

(Paris Barış Konferansı Özel Komitesi’nin Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır kararının 100. yıldönümü vesilesiyle) Bugün 24 Şubat, 1920’de Paris Barış Konferansı’nda Ermenistan Sınırlarını Belirleme Özel Komitesi’nin “Ermenistan Sınır Komisyonu Raporu ve Önerileri” başlıklı bir raporu sunmanın 100. yıldönümüdür. Raporun altında Milletler Cemiyeti Konseyi üye ülkeleri; Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve Japonya yetkili temsilcilerinin …

Continue reading »

Feb 24

La Décision concernant la frontière entre l’Arménie et la République Azerbaïdjan avait déjà été arrêtée en 1920

(A l’occasion du 100e anniversaire de la Décision de la Commission Spéciale de la Conférence de Paix de Paris concernant la démarcation de la frontière entre l’Arménie et la République Azerbaïdjan) Ce 24 février marque le 100e anniversaire de la démarcation officielle de la frontière entre l’Arménie et la République Azerbaïdjan – frontière établie en …

Continue reading »

Feb 18

Der Appel des Leiters des internationalen unabhängigen rechtlichen und wissenschaftlichen Zentrums der Expertise und der Auswertung der Reparationen und Restitutionen des Akademikers Martik Gasparjan über die Verleihung des Friedennobelpreises 2020 an Karo Pajljan

  Liebe Landsleute, liebe Freunde und Menschen guten Willens! Mein Name ist Martik Gasparjan und ich bin der Leiter des Internationalen unabhängigen rechtlichen und wissenschaftlichen Zentrums der Expertise und der Auswertung der Reparationen und Restitutionen. Unser Ziel ist die Durchführung der Inventarisation, Rechnungslegung, Analyse, qualitativen Bewertung und forensischen Untersuchung der materiellen und immateriellen Schaden und …

Continue reading »

Feb 18

Adresse du Président du Centre International Juridique et Scientifique Indépendant d’Expertise  et d’Evaluation pour les Réparations et  Restitutions –  Martik Gasparyan, académicien – pour la candidature de Karo Païlyan au Prix Nobel de la Paix 2020

   Chers compatriotes, amis, gens de bonne volonté! Je me présente: Martik Yourikovitch Gasparyan, Président du Centre International Juridique et Scientifique Indépendant d’Expertise  et d’Evaluation pour les Réparations et Restitutions. Le but de notre Centre est d’établir un inventaire, un chiffrage, une analyse, un audit, une évaluation qualitative, une expertise juridique concernant les pertes matérielles, …

Continue reading »

Feb 18

Tazminat ve rehabilitasyon konularında uzmanlık ve bağımsız uluslararası değerlendirme hukuk ve bilimsel merkezi başkanı Martik Gasparyan’ın 2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün Karo Paylan’a verilmesı ile ilgili başvurusu

Sevgili yurttaşlar, arkadaşlar, iyi niyetli insanlar. Ben, Martik Y. Gasparyan, Tazminat ve rehabilitasyon konularında uzmanlık ve bağımsız uluslararası değerlendirme hukuk ve bilimsel merkezi başkanıyım. Merkezimizin amacı tazminat için Ermeni Soykırımı dolayısıyla ortaya çıkan maddi ve maddi olmayan kayıpların ve zararların kaydını, muhasebesini, analizini, denetimini, nitel değerlendirmesini ve adlice yapmak, muhasebe, analiz, nitel değerlendirme ve adli …

Continue reading »

Feb 18

The Appeal of the Head of the International Independent Legal and Scientific Center of Evaluation and Expertise for Reparations and Restitutions academician Martik Gasparyan for awarding Garo Paylan with Nobel Peace Prize 2020

   Dear compatriots, friends, people of good will! My name is Martik Gasparyan and I am the head of the International Independent Legal and Scientific Center of Accounting, Analysis, Inventory, Audit, Qualimetric Evaluation and Judicial Expertise of Material and Intangible Losses led by the Armenian Genocide for Reparations and Restitutions. The aim of our Center …

Continue reading »

Older posts «

Enjoy this blog? Please spread the word :)