Category Archive: Օրենքներ

Ապր 30

Օ Ր Ե Ն Ք «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված Վիեննայի կոնվենցիայի Ճանաչման, միանալու եւ վավերացնելու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված Վիեննայի կոնվենցիայի Ճանաչման, միանալու եւ վավերացնելու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոեմբեր 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի կոնվենցիան եւ միանալ դրան: Հոդված …

Continue reading »

Ապր 30

Օ Ր Ե Ն Ք «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի1907 թ. Ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի1907 թ. Ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոյեմբերի 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի 1907 թ. ընդունված «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան եւ …

Continue reading »

Ապր 30

Օ Ր Ե Ն Ք ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված «Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված «Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոեմբեր 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված …

Continue reading »

Ապր 15

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր Արեւմտյան Հայաստանի հայերի Պաշտպանության ուժերի Արեւելյան միավորման հրամանատար նշանակելու մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր № 03/2018 11 հունվար 2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի հայերի Պաշտպանության ուժերի Արեւելյան միավորման հրամանատար նշանակելու մասին Հիմնվելով՝ «Արեւմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքի, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի կանոնակարգի մասին» օրենքի, 21 հունվար 2014 թ., «Արեւմտյան Հայաստանի հայերի Պաշտպանության ուժեր կազմավորելու …

Continue reading »

Հնվ 11

Որոշում «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի Պաշտպանութեան ուժեր կազմաւորելու վերաբերեալ»

ՈՐՈՇՈՒՄ   «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի Պաշտպանութեան ուժեր կ’ազմաւորելու վերաբերեալ»   Ընդունուած Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)   10 յունուարի 2018 թ. նիստում, որոշում թիւ 01/2018   Համաձայն —          ՄԱԿ-ի Կանոնադրութեան 51-րդ յօդուածի` «Անհատական եւ հաւաքական ինքնապաշտպանութեան իրաւունքի» մասին, 26 յունիսի 1945 թ., —          Ռուսաստանի Կառավարութեան Դեկրետի «Թուրքահայաստանի մասին» («Արեւմտեան Հայաստանի մասին»), 11 յունուարի 1918 թ., …

Continue reading »

Օգս 03

Օ Ր Ե Ն Ք «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ընդունելու, ճանաչելու եւ վավերացնելու մասին»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ընդունելու, ճանաչելու եւ վավերացնելու մասին» Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 8 հոկտեմբեր 2016 թ.: Համաձայն՝  Ռուսաստանի Կառավարության Դեկրետի «Թուրքահայաստանի …

Continue reading »

Օգս 03

Օ Ր Ե Ն Ք «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ» Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) …

Continue reading »

Օգս 03

Օ Ր Է Ն Ք «Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը վաւերացնելու մասին, ստորագրուած 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Է Ն Ք Ը «Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը վաւերացնելու մասին, ստորագրուած 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում» Ընդունուած է` Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 23 յունիս 2016 թ. Նկատի առնելով, որ` — Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը` խաղաղութեան պայմանագիր է, — Մերձաւոր Արեւելքում ոչ մի կերպ չեն դադարում զինեալ հակամարտութիւնները, — Սեւրի խաղաղութեան …

Continue reading »

Օգս 03

ՕՐԷՆՔ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Օրէնքի բովանդակութիւնը եւ նպատակը Յօդուած 1. Սոյն օրէնքը կը պարունակէ հիմնական դրոյթներ արեւմտահայերէնի, ինչպէս նաեւ արեւելահայերէնի, գրաբարի, հայերէնի բարբառներու, ազգային փոքրամասնութիւններու, այլ ազգերու լեզուներու մասին: Օրէնքը կ՛ընդգրկէ նաեւ դրոյթներ հանրային պատասխանատւութեան մասին, այն է` անհատին տալ հնարաւորութիւն լեզուի եւ անոր գործածման վերաբերեալ հանրային եւ միջազգային ոլորտներու մէջ: Ինչպէս նաեւ Ժեստերու լեզուի ու Պրայելի համակարգի գործածման …

Continue reading »

Օգս 03

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ասորիներու ցեղասպանութիւնը դատապարտելու մասին

Նկատի ունենալով արխիւային նիւթերը ներկայացուած Խաղաղութեան վեհաժողովին (1919 թ.), նկատի ունենալով անցեալի բնութագրերը եւ փաստերը, որ ասորի-խալդիները հետեւողական հալածանքի ենթարկուած են Միջագետքի մէջ, նկատի ունենալով ասորական հնագիտական ժառանգութեան ոչնչացման յայտնի փաստերը (2015 թ.), Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը թիւ 34-06/04/2015 հրամանագրով կը յայտարարէ. Յօդուած 1. Դատապարտել ասորի-խալդիներու հանդէպ իրականացած կոտորածները, որ տեղի ունեցած են Միջագետքի մէջ` …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts

Enjoy this blog? Please spread the word :)